Faktoring i invoice discounting
Wszystko o faktoringu
Strona główna

 

To siostrzane usługi polegające na sfinansowaniu przez bank lub wyspecjalizowaną firmę transakcji sprzedaży towarów lub usług dokonywanych z odroczonym terminem płatności.  

 

Sukcesywnie będę dodawał tu informacje o tym czym są te usługi, jak działają i co oznaczają dla poszczególnych uczestników transakcji faktoringowej.  

 

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności to norma w dzisiejszym życiu gospodarczym. Nie trudno zobaczyć w takiej sprzedaży podobieństwa do kredytu. Sprzedajesz towar lub usługę i zgadzasz się na płatność za kilka tygodni  - to tak, jakbyś udzielił kredytu. Przecież sprzedany towar lub wykonana usługa ma swoją wartość określoną w pieniądzu. Pieniądz ten zostaje komuś udzielony na określony czas tak jak kredyt - i dlatego taką sytuację nazywamy kredytem kupieckim. 

 

Aby udzielić kredytu, trzeba mieć pieniądze by najpierw towar kupić lub wytworzyć a następnie by móc te pieniądze zamrozić na czas oczekiwania na płatność. Co jeśli masz tych pieniędzy za mało lub nie masz ich wcale albo jesli czas oczekiwania jest za długi?  Pozostaje sprzedaż za gotówkę albo... faktoring. 

 

Faktoring lub invoice discounting polega właśnie na tym, że do gry na etapie finansowania wchodzi trzeci podmiot - faktor. Faktor udziela finansowania pomostowego przedsiębiorcy na czas oczekiwania na płatność faktury od kontrahenta. Faktoring jest waśnie tym rozwiązaniem, które pozwala na szybką i sprawną zamianę faktur na gotówkę. 

 

Na krótko po sprzedaży firma przedstawia faktury faktorowi a ten płaci na jej konto umówiona kwotę. Przedsiębiorca ma gotówkę od ręki może natychmiast regulować swoje bieżące zobowiązania lub lub kolejne transakcje. Faktor w miejsce przedsiębiorcy staje się kredytodawcą i czeka, czeka, czeka... Aż przychodzi termin płatności. Dłużnik - odbiorca towaru wpłaca pieniądze do faktora i zamyka cykl. I tak wiele razy. Proste? I tak i nie. Ta strona będzie próba zaprezentowania wszelkich aspektów transakcji faktoringowej oraz sytuacji która nazywamy „invoice discountingiem”.